Балалардағы түбірлік каналдың күтулері мен нәтижелері