Бағдарламалық құрал зауыттық параметрлерді қалпына келтірумен бірдей ме?