Экранды жазу үшін қолданылатын бағдарламалық құралдардың түрлері